Stand-up.nu


Flyer til arrangementer

Stand-up.nu bruger Business-Paper til at opsætte flyere og visitkort.

Flyeren i Business-paper

Flyeren er opsat i Business-paper af
Stand-up.nu

Visitkort

Visitkortene er ligeledes opsat i
Business-paper af Stand-up.nu

A5 flyer

A5 flyeren bliver trukket ud af Business-paper og efterfølgende trykt.


Stand-up.nu bruger Business-paper til både visitkort og flyers.

Vi har designet skabelonen til flyeren, som Stand-up.nu bruger til at præsentere og reklamere for deres kommende arrangementer.

Stand-up.nu fylder selv indhold i flyeren og visitkortet og modtager en færdig trykfil, når de bestiller.